Trikotry

Atrisinātie uzdevumi 50
Neatrisinātie uzdevumi 5
Iesūtījumi 88
Punkti 155