Nosaukums
Sakārto vārdus alfabēta secībā (karto2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
98%

Definīcija

Doti n (1<n<10) skolēnu vārdi. Sakārtot tos alfabēta secībā.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots skaitlis n. Tālāk n rindās doti skolēnu vārdi.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu n rindās ir skolēnu vārdi alfabēta secībā.


Paraugdati

Stdin
3
Valdis
Anna
Inese
Stdout
Anna
Inese
Valdis

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.