Nosaukums
Vārda veidošana (burti6)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
88%

Definīcija

Doti 2 vārdi, kuru garums nepārsniedz 20 burtus. Pārbaudīt vai no pirmā vārda burtiem var izveidot otro vārdu. Zināms, ka otrais vārds ir īsāks par pirmo un tajā neviens burts neatkārtojas. Atbildes ir Var un  Nevar.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajās divās rindās doti 2 vārdi.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā ir vārds Var vai Nevar.


Paraugdati

Stdin
saule
sula
Stdout
Var

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.