Kods Nosaukums
noziegums_un_sods Noziegums un sods
taisntetris Taisntetris
svars Svars
cipvirk2 Ciparu virkne - 2
histogram Histogramma
fence_pole Spēle uz žoga
wolfram_yarn Volframa diegs
alas Pazemes alas
kapsana_krisana Kāpšana un krišana
cipars Cipars
virkatt Attālums starp virknēm
parkarto Ciparu pārkārtošana
sixdegrees Sešas atsvešināšanās pakāpes
miniloko Mini lokomotīves
ff4 Ātrs un bez ežastības
rendzju Rendzju
andand AND skaitļotājs
cipvirk4 Ciparu virkne - 4
prefix_postfix Sākums un Beigas
iberian Montija inkvizīcija
factorio Factorio™
tuvap Tuvošanās skaitlim no apakšas
tunelis Tunelis
binvirk Binārā virkne
super Supersumma
faktoria Faktoriāls
cotton Kokvilna
ezis Ceļojošais ezis
gardie Gardie dzērieni
coprime Savstarpējie pirmskaitļi