Nosaukums
Tabulas fragments (tabfragm)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
38%

Definīcija

Tabula sastāv no n*n rūtiņām. Katrā rūtiņā ierakstīts vesels skaitlis. Uzrakstiet programmu, kas šajā tabulā atrod tādu taisnstūrveida rūtiņu apgabalu, kura rūtiņās ierakstīto skaitļu summa ir vislielākā! Piemēram, ja tabula ir

0 -2 -7 0
9 2 -6 2
-4 1 -4 1
-1 8 0 -2

, tad vislielākā summa (15) ir apgabalam

9 2
-4 1
-1 8

Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dots naturāls skaitlis - n (0 ≤n≤500) vērtība. Tālāk failā dots tabulas apraksts. Katrā no nākošajām n rindām doti n veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. j-tais skaitlis faila i+1 rindā ir skaitlis, kas ierakstīts tabulas i-tās rindas j-tajā kolonnā. Zināms, ka neviena skaitļa vērtība pēc moduļa nepārsniedz 1000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - lielākā iespējamā skaitļu summa.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes skolas kārtā 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
4
0 -2 -7 0
9 2 -6 2
-4 1 -4 1
-1 8 0 -2
Stdout
15

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.