Ipods

Atrisinātie uzdevumi 41
Neatrisinātie uzdevumi 9
Iesūtījumi 119
Punkti 129