Nosaukums
Vārdi (words)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Io un Ao spēlē vārdu spēli. Viņi pārmaiņus nosauc vārdus, kas sastāv tikai no patskaņiem tā, ka nosauktā vārda pirmais burts sakrīt ar iepriekšējā vārda pēdējo burtu. Spēlē var izmantot tikai vārdus no fiksētas vārdnīcas. Nevienu vārdu spēles laikā nedrīkst nosaukt vairākas reizes. Spēli var sākt ar jebkuru vārdu.

Par spēles sarežģītību sauc visu spēles gaitā nosaukto vārdu garumu summu .

Uzrakstiet programmu, kas dotai vārdnīcai nosaka lielāko iespējamo spēles sarežģītību!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N (vārdnīcā esošo vārdu skaits, 1≤N≤16) vērtība. Katrā no nākošajām N rindām dots pa vienam vārdnīcas vārdam. Katra vārda garums nepārsniedz 100 burtus un katrs vārds var sastāvēt tikai no burtiem 'A','E','I','O' un 'U'. Visi vārdi vārdnīcā ir atšķirīgi.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - lielākā iespējamā spēles sarežģītība.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā


Paraugdati

Stdin
3
AEIOU
UIU
EO
Stdout
8

Stdin
4
AEEEO
OEOAEEE
AO
O
Stdout
13

Stdin
5
IOO
IUUO
AI
OIOOI
AOOI
Stdout
16

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.