Nosaukums
Modelīšu kolekcionārs (uzlimes)
Laika limits
3.00s
Atmiņas limits
256.0 MB

Definīcija

Kārlis ir automobīļu sacīkšu cienītājs, kurš nolēmis veidot savu modeļu kolekciju. Veikalā iespējams nopirkt modeļus aizlīmētās kastēs. Katrā kastē atrodas viena modeļa detaļas un noteikts skaits uzlīmju ar ciparu attēliem. Katrā kastē esošo uzlīmju kopa ir viena un tā pati. Saliktos modeļus Kārlis ir nolēmis numurēt pēc kārtas ar skaitļiem, sākot no 1, aplīmējot tos ar attiecīgo ciparu uzlīmēm. Piemēram, lai aplīmētu 2070.modelīti, būs nepieciešamas četras uzlīmes: divnieka, divas nuļļu un septītnieka uzlīme.

Neviena skaitļa pieraksts nesākas ar 0.

Kārlis katrreiz rīkojas sekojoši: atver jaunu modeļa kasti, saliek tajā esošo modeli un uzlīmē nepieciešamās (vienu vai vairākas) uzlīmes. Kārlis var izmantot vēl neizmantotās uzlīmes no kārtējās un jau iepriekš atvērtajām modeļu kastēm, bet nedrīkst atvērt jaunu kasti tikai tāpēc, lai paņemtu trūkstošās uzlīmes.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam katrā kastē esošo katra cipara uzlīmju skaitam nosaka, cik modeļus šādā veidā Kārlim izdosies aplīmēt!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā doti desmit viencipara naturāli skaitļi i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9, kur ij norāda, cik uzlīmes ar cipara j (0<=j<=9) attēlu atrodas katrā kastē. Katri divi blakus skaitļi ir atdalīti ar tukšumsimbolu.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis -iepriekšaprakstītajā veidā aplīmēto modeļu skaits.


Piezīmes

Uzdevums izmantots 6.Baltijas informātikas olimpiādē Haningē(Zviedrija) 2000.gadā. 

Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stdout
199990

Stdin
3 4 5 4 3 4 5 4 3 4
Stdout
49999999499999999949999999973

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.