Nosaukums
Tunelis (tunelis)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Kalnainā apvidū šosejas posms iet pa tuneli. Tunelī automašīnas nedrīkst apstāties un apdzīt viena otru.

Pēc automašīnu secības tām iebraucot tunelī un izbraucot no tā ir iespējams pateikt, cik no tām tomēr noteikti ir veikušas apdzīšanu.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik automašīnas noteikti ir veikušas apdzīšanu tunelī!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N (1≤N≤1000) vērtība - tunelim cauri izbraukušo automašīnu skaits.

Faila nākošajās N rindās dots pa vienai simbolu virknei katrā - tie ir tunelī iebraukušo automašīnu reģistrācijas numuri iebraukšanas secībā.

Faila nākošajās N rindās dots pa vienai simbolu virknei katrā - tie ir no tuneļa izbraukušo automašīnu reģistrācijas numuri izbraukšanas secībā.

Katrs reģistrācijas numurs sastāv no vismaz sešiem un ne vairāk kā astoņiem simboliem un var saturēt angļu alfabēta lielos burtus (A-Z) un decimālos ciparus (0-9).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - to automašīnu skaits, kas tunelī noteikti ir veikušas apdzīšanu.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2002.gadā


Paraugdati

Stdin
4
ZG431SN
ZG5080K
ST123D
ZG206A
ZG206A
ZG431SN
ZG5080K
ST123D
Stdout
1

Stdin
5
ZG508OK
PU305A
RI604B
ZG206A
ZG232ZF
PU305A
ZG232ZF
ZG206A
ZG508OK
RI604B
Stdout
3

Stdin
5
ZG206A
PU234Q
OS945CK
ZG431SN
ZG5962J
ZG5962J
OS945CK
ZG206A
PU234Q
ZG431SN
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.