Nosaukums
Maršruta taksometri (taxi)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

Garā ielā maršruta taksometru kustība ir organizēta sekojošā veidā. Pēc katra kilometra ir taksometra pietura. No katras pieturas maršruta taksometrs brauc pa ielu 1, 2, 3, ... vai 10 kilometrus bez pieturām.
Katram no desmit attālumiem ir noteikta atsevišķa cena, kas atzīmēta tabulā, piemēram:

      1 km -    12
      2 km -    21
      3 km -    31
      4 km -    40
      5 km -    49
      6 km -    58
      7 km -    69
      8 km -    79
      9 km -    90
     10 km -    101

Pasažieris vēlas veikt n kilometrus.

Uzrakstiet programmu, kas atrod mazāko iespējamo šāda ceļojuma izmaksu!

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir doti desmit naturāli skaitļi, kas apzīmē cenu par 1, 2, 3, ... , 10 kilometru braucienu. Cena ne par vienu attālumu nepārsniedz 200 naudas vienības. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols. Faila otrajā rindā dots skaitlis n(1 <= n<= 100) .

 


Izvaddatu raksturojums

Pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - mazākā iespējamā ceļojuma izmaksa.

 


Piezīmes

 
Uzdevums izmantots 1.Baltijas informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 1995.gadā.
Autore: J.Skūpiene


Paraugdati

Stdin
12 21 31 40 49 58 69 79 90 101
15
Stdout
147

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.