Nosaukums
Taisnstūri un nogrieznis (taisnstn)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB

Definīcija

Plaknē izvietoti N taisnstūri, kuru malas ir paralēlas koordinātu asīm. Taisnstūri var pārklāties, sakrist vai atrasties viens otra iekšpusē. Visu taisnstūru virsotņu koordinātas ir veseli nenegatīvi skaitļi un x koordināta nepārsniedz xmax un y koordināta nepārsniedz ymax. Ir novilkts nogrieznis AB, kura viens galapunkts atrodas punktā A(0, 0), bet otrs galapunkts B apmierina sekojošus nosacījumus:

  • tā koordinātas ir veseli skaitļi;
  • tas pieder vai nu nogrieznim [(0, ymax), (xmax, y max)] , vai arī nogrieznim [(xmax, 0), (xmax, ymax)];

Nogrieznis AB var krustot taisnstūrus (uzskatām, ka krustošanās ir arī tad, ja nogrieznis šķērso vienu taisnstūra virsotni).

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kādu lielāko taisnstūru skaitu var krustot nogrieznis AB!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu xmax, ymax (0< xmax, ymax ≤109 ) un N (1≤N≤10000) vērtības. Katrā no nākošajām N rindām dots viena taisnstūra apraksts kā četru veselu skaitļu vērtības: apakšējā kreisā stūra koordinātas xapkr un yapkr un augšējā labā stūra koordinātas xaula un yaula . Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - lielākais taisnstūru skaits, ko var šķērsot nogrieznis AB.


Piezīmes

Pirmā piemēra testa zīmējums:

Punkts B var būt (22,11) vai (22,12).

 
Uzdevums izmantots Baltijas 10.informātikas olimpiādē Ventspilī 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
22 14 8
1 8 7 11
18 10 20 12
17 1 19 7
12 2 16 3
16 7 19 9
8 4 12 11
7 4 9 6
10 5 11 6
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.