Nosaukums
Sistēma "T9" (t9)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
50%

Definīcija

"T9" ir sistēma, kas izstrādāta strauji augošajām mobilo tālruņu īsziņu sūtīšanu vajadzībām. Tā balstās uz mobilā tālruņa atmiņā esošo vārdnīcu. Tagad pietiek katram burtam atbilstošo cipara taustiņu nospiest vienu reizi un pirmais vārds, kas atbilst nospiestajai taustiņu kombinācijai, tiks parādīts uz tālruņa ekrāna.

Burtu izvietojums uz mobilā tālruņa ciparu taustiņiem ir sekojošs:

Katrs ziņojums sastāv no vārdu virknes, kur katrus divus blakus vārdus atdala tukšumsimbols.

Uzrakstiet programmu, kas simulē "T9" darbu!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa M(vārdu skaits vārdnīcā, 1 ≤M≤100) vērtība.

Katrā no nākošajām M faila rindām dots pa vienam vārdnīcas vārdam katrā. Vārdi ir sakārtoti augošā secībā un satur tikai angļu alfabēta lielos burtus (A-Z). Neviena vārda garums nepārsniedz 100 simbolus.

Nākošajā faila rindā dots naturāls skaitlis N(taustiņu nospiedienu skaits uz mobilā telefona klaviatūras, 1≤N≤100).

Nākošajā faila rindā doti N nenules cipari, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. Šī ciparu virkne apraksta nospiesto ciparu taustiņu virkni.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada iegūtā ziņojuma teksts. Katrs burts katrā vārdā, kas nav atrodams vārdnīcā, jāaizstāj ar zvaigznīti ('*'). Ja dotai ciparu virknei vārdnīcā atbilst vairāk par vienu vārdu, tad jāizvada vārds, kas vārdnīcā atrodas tuvāk sākumam.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā


Paraugdati

Stdin
3
ABC
BBB
DEF
10
2 2 2 1 2 3 1 2 2 2
Stdout
ABC ** ABC

Stdin
4
BOK
GDJE
KAKO
STO
11
2 6 5 1 5 2 5 6 1 7 4
Stdout
BOK KAKO **

Stdin
5
GGTMM
GOTOVO
HITNO
ME
NAZOVI
15
6 2 9 6 8 4 1 6 3 1 4 4 8 6 6
Stdout
NAZOVI ME GGTMM

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.