Nosaukums
Supersumma (super)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
65%

Definīcija

Jebkuram naturālam skaitlim n var aprēķināt ciparu summu.
Arī šai iegūtajai summai var aprēķināt ciparu summu.
Tā turpinot, kādreiz noteikti iegūs vienciparu skaitli.
Sauksim to par n supersummu.
Uzrakstiet programmu, kas dotiem diviem naturāliem skaitļiem k un m atrod reizinājuma k*m supersummu!

 


Ievaddatu raksturojums

Ievaddati satur divas rindas.
Pirmajā rindā dota skaitļa k, bet otrajā - skaitļa m vērtība.
Zināms, ka neviena skaitļa ciparu skaits nepārsniedz 200.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - k*m supersumma.

 


Piezīmes

 
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
19
455
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.