Nosaukums
Summa (summa)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
94%

Definīcija

Uz papīra lapas stabiņā tika uzrakstīti n naturāli n-ciparu skaitļi ar sekojošām īpašībām:
a) pirmajā (augšējā) uzrakstītajā skaitlī visi cipari ir lielāki par 0;
b) katru nākošo skaitli ieguva no iepriekšējā, tā pirmo ciparu pārnesot uz skaitļa beigām un pārējos ciparus atstājot iepriekšējā secībā.
Tā piemēram, ja pirmais skaitlis stabiņā ir 1234, tad viss skaitļu stabiņš ir šāds:

  • 1234
  • 2341
  • 3412
  • 4123

Uzrakstiet programmu, kas dotam stabiņa augšējam skaitlim nosaka un izvada visu stabiņā uzrakstīto skaitļu summu!


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis - stabiņa pirmais skaitlis. Zināms, ka tam ir ne vairāk kā astoņi cipari.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - stabiņā uzrakstīto skaitļu summa.


Paraugdati

Stdin
1234
Stdout
11110

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.