Nosaukums
Šahs - 8 (sahs8)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietota dāma. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Viens lauciņš ir izgriezts - figūra tajā nedrīkst nonākt vai to šķērsot.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotā dāma var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietota dāma. Otrajā rindā dots izgrieztais lauciņš. Zināms, ka abi dotie lauciņi ir atšķirīgi.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu dāma no sākuma lauciņa var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”


Paraugdati

Stdin
b6
f6
Stdout
21212222
11122222
10111*22
11122222
21212222
21221222
21222122
21222212

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.