Nosaukums
Šahs - 7 (sahs7)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
85%

Definīcija

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietots laidnis. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Viens lauciņš ir izgriezts - figūra tajā nedrīkst nonākt vai to šķērsot.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotais laidnis var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietots laidnis. Otrajā rindā dots izgrieztais lauciņš. Zināms, ka abi dotie lauciņi ir atšķirīgi.


Izvaddatu raksturojums

Teksta failā sahs7.rez jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu laidnis no sākuma lauciņa var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.


Paraugdati

Stdin
c1
e7
Stdout
*2*3*2*2
2*2***2*
*2*2*2*1
2*2*2*1*
*2*2*1*2
1*2*1*2*
*1*1*2*2
2*0*2*2*

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.