Nosaukums
Šahs - 5 (sahs5)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietots zirdziņš. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotais zirdziņš var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!


Ievaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietots zirdziņš.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu zirdziņš no sākuma rūtiņas var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.


Paraugdati

Stdin
b6
Stdout
12143234
23212343
30323234
23212343
12143234
23232343
32323434
43434345

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.