Nosaukums
Punkti (punkti)
Laika limits
5.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Plaknē doti n dažādi punkti, kuru koordinātas ir veseli skaitļi. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds lielākais punktu skaits atrodas uz vienas taisnes!


Ievaddatu raksturojums

Teksta faila punkti.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis n - punktu skaits (1 <n≤1000). Katrā no nākošajām n rindām doti divi veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - kārtējā punkta x un y koordinātas. Neviena skaitļa vērtība pēc moduļa nepārsniedz 30000.


Izvaddatu raksturojums

Teksta faila punkti.rez vienīgajā rindā jāizvada lielākais punku skaits, kas atrodas uz vienas taisnes.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.


Paraugdati

Stdin
5
1 1
0 7
2 2
-2003 -2003
5000 -4444
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.