Nosaukums
Nodzēstais skaitlis (ns)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
93%

Definīcija

Mārtiņš uz tāfeles uzrakstīja deviņus naturālus skaitļus. Katrs no šiem skaitļiem satur tieši N ciparus un neviena skaitļa neviens cipars nav nulle. Mārtiņš ievēroja, ka uzrakstītajiem skaitļiem piemīt šāda īpašība: katriem diviem skaitļiem ir atšķirīgi gan to pirmie cipari, gan otrie cipari, utt., gan arī pēdējie cipari.

Kamēr Mārtiņš bija izgājis, Ināra vienu no skaitļiem nodzēsa.

Uzrakstiet programmu, kas, zinot astoņus nenodzēstos skaitļus, noskaidro, kāds bija nodzēstais skaitlis!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos doti astoņi uz tāfeles uzrakstītie skaitļi, pa vienam skaitlim katrā rindā. Visi skaitļi satur tieši N (1 ≤ N ≤ 9) ciparus.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos vienīgajā rindā jāizvada nodzēstais skaitlis.


Piezīmes

Uzdevums izmantots 22. Latvijas informātikas olimpiādē 2009. gadā.


Paraugdati

Stdin
314
159
265
587
932
846
628
491
Stdout
773

Stdin
5678
1111
3434
8765
6922
7546
4357
9293
Stdout
2889

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.