Nosaukums
Plusi un mīnusi (minusi)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

Uz lapas uzrakstīti visi naturālie skaitļi no 1 līdz N (katrs vienu reizi). Katram no tiem priekšā tiek pierakstīta "+" vai "-" zīme un aprēķināta visas uzrakstītās izteiksmes vērtība S.

Jūsu uzdevums ir uzrakstīt programmu, kas dotai S vērtībai atrod mazāko iespējamo N vērtību.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur naturālu skaitli - izteiksmes aprēķināto vērtību S(1<=S<=100000) .


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - mazākā N vērtība, kurai iespējams iegūt izteiksmes vērtību S iepriekšaprakstītajā veidā.


Piezīmes

Izteiksme varēja būt šāda: -1+2+3+4+5+6-7

 
Uzdevums izmantots Rumānijas informātikas olimpiādē 2002.gadā.


Paraugdati

Stdin
12
Stdout
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.