Nosaukums
Minibači (mini)
Laika limits
0.70s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
89%

Definīcija

Par Minibači virkni sauksim tādu augošu naturālu skaitļu virkni, kuras pirmie divi locekļi a1 un a2 (a1<a2) ir doti, bet katrs nākamais ir vienāds ar vairāku secīgu iepriekšējo (ne obligāti pēdējo) elementu summu, turklāt katrs no šiem locekļiem ir mazākais iespējamais.

Piemēram, ja a1=2 un a2=3, tad virknes pirmie locekļi ir

2, 3, 5(=2+3), 8(=3+5), 10(=2+3+5), 13(=5+8), 16(=3+5+8),

18(=2+3+5+8=8+10), 23(=5+8+10=10+13), 26(=3+5+8+10), 28(=2+3+5+8+10), 29(=13+16) ,….

Uzrakstiet programmu, kas dotām a1, a2 un N vērtībām atrod aN vērtību!


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dotas naturālu skaitļu a1, a2 (a1<a2<1000) un N (N ≤ 105) vērtības, kas atdalītas ar tukšumzīmēm.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - aN vērtība.


Piezīmes

Uzdevums no Latvijas 31. Informātikas olimpiādes.


Paraugdati

Stdin
2 3 12
Stdout
29

Stdin
1 6 5
Stdout
14

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.