Nosaukums
Latviešu kods (lakods)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Informācijas pārraidīšana un uzglabāšana ir uzdevums, kura veiksmīgai izpildei lieti noder dažādu kodēšanas sistēmu pārzināšana. Vienā no šādām sistēmām naturālie skaitļi tiek kodēti ar latviešu alfabēta mazo burtu (bez diakritiskajām zīmēm) virknēm . No visām iespējamām burtu virknēm par derīgām tiek uzskatītas tikai tās, kurās visi burti ir sakārtoti leksikogrāfiski nedilstošā kārtībā (t.i., katrs nākošais burts virknē ir tāds pats kā iepriekšējais vai arī atrodas alfabētā tālāk par iepriekšējo). Derīgās burtu virknes sauksim par vārdiem. Kodēšanas sistēmas īpašības ir sekojošas:

  • Visi vārdi ir sakārtoti pēc to garumiem augošā secībā.
  • Vārdi ar vienādu garumu ir sakārtoti leksikogrāfiskā (vārdnīcas) secībā
  • Visi vārdi (sākot ar "a") tiek numurēti ar naturāliem skaitļiem pēc kārtas. Vārdam piešķirtais numurs ir šī vārda kods.

Tā, piemēram, vārda "a" kods ir 1, "b" - 2, "z" - 22, "aa" - 23, "az" - 44, "bb" - 45, "akrs"-4018, "chiikstu" - 4187348.

Uzrakstiet programmu, kas dotai simbolu virknei nosaka, vai tā var kalpot par vārdu dotajā kodēšanas sistēmā, un, ja var, kāds ir šī vārda kods!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota burtu virkne, kas sastāv no latīņu alfabēta mazajiem burtiem. Virknes garums nepārsniedz 13 simbolus.


Izvaddatu raksturojums

Ja ievadītā burtu virkne ir vārds aprakstītajā kodēšanas sistēmā, tad izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - ievadītā vārda kods. Pretējā gadījumā failā jāizvada tikai skaitlis 0.


Piezīmes

Uzdevums izmantots 16.Latvijas informātikas olimpiādē 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
chiikstu
Stdout
4187348

Stdin
xyz
Stdout
0

Stdin
bb
Stdout
45

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.