Nosaukums
Labi sakārtotie skaitļi (labi)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
89%

Definīcija

Par labi sakārtotu sauksim tādu n-ciparu nenegatīvu veselu skaitli a = anan-1...a2a1, kura cipariem ir spēkā sekojoša sakarība: an>=an-1>=...>=a2>=a1. Dotai n vērtībai noteikt, cik pavisam ir n ciparu labi sakārtoti skaitļi.


Ievaddatu raksturojums

Teksta faila labi.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n (0<n<41) vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Teksta faila labi.out pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - n ciparu labi sakārtoto skaitļu skaits.


Piezīmes

Piezīme: Šie skaitļi ir: 10,11,20,21,22,30,31,32,33,40,41,42,43,44,50,51,52,53,54,55,60,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.


Paraugdati

Stdin
2
Stdout
54

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.