Nosaukums
Faktoriāla nulles - 2 (fanulle2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Naturāla skaitļa n faktoriālu (apzīmē "n!") aprēķina, sareizinot visus naturālos skaitļus no 1 līdz n :
n! = 1*2*...*(n-1)*n .

Uzrakstiet programmu, kas dotai n vērtībai nosaka, cik nulles satur n faktoriāla pieraksts!


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis - n vērtība (n≤100).


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - nuļlu skaits n! pierakstā.


Piezīmes

Uzdevums izmantots informātikas olimpiādē NOI2001.


Paraugdati

Stdin
4
Stdout
0

Stdin
7
Stdout
2

Stdin
20
Stdout
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.