Nosaukums
Factorio™ (factorio)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
63%

Definīcija

Ir 18. aprīlis. CleverCup 2019 fināla kārta, 1. raunds. Tu domātu, ka žūrija smagi strādājusi, lai notiktu šīs sacensības. Patiesībā pēdējos 4 mēnešus no vietas tika spēlēts Factorio™, un nav sagatavoti uzdevumi 2. raundam. Spēle ir aizraujoša – ir jāuzbūvē raķete no izejvielām un jāoptimizē ražošanas procesi, lai to izdarītu pēc iespējas ātrāk. Piemēram, no 1 vara var iegūt 2 elektrības vadus 1 sekundē, un no 2 elektrības vadiem un 1 koka var iegūt 2 elektrības stabus 2 sekundēs.

ResursiPatērētais laiksGala resurss
 x1 1 sekunde  x2
x1 + x2 2 sekundes x2


Ražošanas procesu ķēde no izejmateriāliem līdz raķetei ir ļoti gara, un pārskatāmībai ir ērtāk skatīties tikai uz kādu vienu apakšprocesu. Ir doti sākuma resursu nosaukumi un to skaits, gala resursa nosaukums, un ķēdes, kā veido resursus. Zināms, ka katrs resurss tiek izmantots kā izejmateriāls ne vairāk kā vienā ķedē. Vai, zinot šo informāciju, vari pateikt, cik gala resursus var izveidot no sākumā dotajiem resursiem, lai žūrija raķeti uzbūvētu ātrāk un sāktu veidot 2. raunda uzdevumus?


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti 2 skaitļi 1 ≤ A, B ≤ 1000, sākumā doto resursu skaits un ķēžu skaits. Otrajā rindā dots resursa nosaukums, kas ir jāiegūst. Nākamajās A rindās dotas 2 vērtības katrā rindā – sākuma resursa nosaukums un dotais resursa skaits, kas nepārsniedz 109.

Tālāk seko B rindas – katras rindas sākumā dots ķēdes resursa nosaukums S, kas tiks veidots, laiks 1 ≤ T ≤ 100, cik sekundes izpildās ķēdes process, skaits 1 ≤ ≤ 10, cik resursa S vienības tiks izveidoti, un 1 ≤ M ≤ 1000, cik dažādu izejmateriālu resursu vajag, lai pielietotu šo ķēdi. Tajā pašā rindā seko izejmateriālu apraksta pāris – nosaukums un skaits, kas nepārsniedz 10, kopā M pāri. Izejmateriāli atšķiras no ķēdes veidotā resursa.

Resursu nosaukumi sastāv no latīņu alfabēta mazajiem burtiem un garums nepārsniedz 30 simbolus. Katrs resurss tiek izmantots maksimāli vienā ķēdē.

Katra resursa, ko var iegūt ar ķēdēm (ieskaitot gala resursu), daudzums sākumā vienmēr ir vienāds ar 0.


Izvaddatu raksturojums

Ir jāizvada 2 skaitļi, atdalīti ar atstarpi – cik gala resursus var izveidot un kopējais patērētais laiks. Garantēts, ka gala resursu skaits nepārsniegs 109, un kopējais patērētais laiks nepārsniegs 1018.


Paraugdati

Stdin
2 2
electricpole
copper 5 
wood 5
wire 1 2 1 copper 1
electricpole 2 2 2 wood 1 wire 2
Stdout
10 15s

Stdin
1 1
electricpole
copper 5
wire 1 2 1 copper 1
Stdout
0 0s

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.