Nosaukums
Dalītāju summa (ds)
Laika limits
0.15s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
46%

Definīcija

Katram naturālim skaitlim K iespējams aprēķināt visu tā dalītāju summu S(K). Piemēram,

S(10) = 1 + 2 + 5 + 10 = 18

S(11) = 1 + 11 = 12

S(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28

Uzrakstiet programmu, kas dotiem naturāliem skaitļiem A un B (A<=B) aprēķina summu S(A)+S(A+1)+...+S(B-1)+S(B)


Ievaddatu raksturojums

Doti divi naturāļi skaitļi A un B (A <= B <= 109), kuri atdalīti ar tukšumzīmi.


Izvaddatu raksturojums

Jaizvada naturāls skaitlis - aprēķinātās summas vērtība.


Piezīmes

Uzdevums ņemts no Latvijas informātikas Olimpiādes 2017. gada 2. (Novada) kārtas.


Paraugdati

Stdin
10 12
Stdout
58

Stdin
6 6
Stdout
12

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.