Nosaukums
Daļas (dalas)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

Ir doti divi daļskaitļi formā a/b c d/e, kur a,b,d,e ir veseli skaitļi, bet c ir simbols -  '+', '-', '*' vai  '/', kas attiecīgi nozīmē saskaitīšanu, starpību, reizināšanu vai dalīšanu. Ir jāveic norādītā darbība un jāizvada rezultāts attiecīgā formā: 0 - ja rezultāts ir 0, x/y - ja rezultāts ir mazāks par 1, bet lielāks par nulli, z - ja rezultāts ir vesels skaitlis, z x/y - ja rezultāts ir lielāks par 1  un nav vesels skaitlis. z,x,y - veseli skaitļi. Ja rezultāts ir negatīvs, tad priekšā rezultātam ir jāliek '-' zīme. Visām daļām jābūt saīsinātām.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti divi daļskaitļi aprakstītajā formātā.

a/b c d/e

,kur -1000<=a,b,d,e<=1000.  c - ('+','-','*','/').

 


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada rezultāts norādītajā formātā.


Piezīmes

Autors: Edgars Joja


Paraugdati

Stdin
1/1 + 1/1
Stdout
2

Stdin
1/2 + 1/1
Stdout
1 1/2

Stdin
-1/8 * 64/8
Stdout
-1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.