Nosaukums
Binārā virkne (binvirk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
58%

Definīcija

Ciparu virkni 1001011001101001... būvē tā - vispirms tiek uzrakstīts 1, tad jau iepriekš uzrakstīto virknes daļu pieraksta esošajai galā, tikai nomainot tajā 1 par 0 un 0 par 1, t.i. 1 → 10 → 1001 → 10010110 → ...

Uzrakstiet programmu, kas dotam naturālam n šajā virknē atrod n-to, n+1-o, n+2-o, n+3-o un n+ 4-o ciparu!


Ievaddatu raksturojums

 Ievaddatu vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība (n≤10 9).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada pieci cipari bez atdalošajiem tukšumsimboliem - ciparu virknes pieci locekļi pēc kārtas, sākot ar n-to.

 


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes rajona kārtā 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
01011

Stdin
24
Stdout
11001

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.