Trumpovskis420

Atrisinātie uzdevumi 3
Neatrisinātie uzdevumi 0
Iesūtījumi 4
Punkti 9
Neatrisinātie uzdevumi