PatriksD

Atrisinātie uzdevumi 28
Neatrisinātie uzdevumi 0
Iesūtījumi 51
Punkti 94
Neatrisinātie uzdevumi