Davidcc

Atrisinātie uzdevumi 40
Neatrisinātie uzdevumi 2
Iesūtījumi 126
Punkti 119
Neatrisinātie uzdevumi