Christer33

Atrisinātie uzdevumi 3
Neatrisinātie uzdevumi 2
Iesūtījumi 5
Punkti 9
Neatrisinātie uzdevumi